Na Studia

Test z historii dla klasy 5 – Edukacja Domowa

/
Jakich materiałów używano do budowy w grodach piastowskich? gród piastowski
Dokończ zdanie : Człowiek neolityczny ... wioska neolityczna    
Które współczesne państwa wchodzą w skład Żyznego Półksiężyca? żyzny półksiężyc
Która z poniższych religii jest monoteistyczna : izrael judaizm  
Które stwierdzenia są związane z Atenami? Ateny - agora tezejon
Na tym obrazku widzimy ... hieroglify
Przeczytaj poniższe zdania i zaznacz te które są prawdziwe. arystoteles platon sokrates
chrystus pantokrator Które z podanych osób należały do ziemskiej rodziny Jezusa Chrystusa
Wskaż prawdziwe zdania związane z religią muzułmańską. mahomet Islam
Wskaż, które zdania z poniższych są prawdziwe w stosunku do Bizancjum. bizancjum cesarstwo
Stolicą państwa Karola Wielkiego był: akwizgran
Które z poniższych państw były w roku 1000   średniowiecze węgry
Jak inaczej nazywano Wikingów? wikingowie
Jak nazywa się pierwszy słowiański alfabet opracowany przez św. Cyryla? pismo głagolica
Człowiek który otrzymywał lenno od seniora nazywał się w średniowieczu: wasal lennik
Które z poniższych wyrazów to elementy zamku średniowiecznego?   zamek rycerski
ratusz W jakim budynku urzędowała rada miejska w średniowieczu?
Jakie miasto jest przedstawione na tej fotografii? carcassonne
Który z podanych zakonów powstał najwcześniej? zakon cystersów
Który z poniższych uniwersytetów jest najstarszy :   bolonia
W jakim stylu jest ten kościół : styl romański
Sprawdź odpowiedź
Zobacz swój wynik