Trending News

Znajdź najlepszy styl uczenia się – TEST

Test na styl uczenia się!

Odpowiedni sposób uczenia się to połowa sukcesu. Wybór metody, która do nas nie pasuje może spowodować, że zaczniemy się frustrować brakiem postępów i tym samym porzucimy naukę.  Naukowcy od dawna zastanawiali się co sprawia, że jedni uczą się efektywniej słuchając, a drudzy czytając notatki. Okazuje się, że kluczowym czynnikiem jest to, która półkula mózgu jest dominująca – opowiadaliśmy o tym w poprzednim artykule.

Poniżej znajdziecie test na styl uczenia się – rozwiązując go odpowiecie sobie na pytanie czy jesteście wzrokowcami, słuchowcami, a może kinestetykami?

 

Test na dominującą półkulę!

Jest to test opracowany przez naukowców z ZSRR już w 1981 roku. Jednak ze względu na swoją unikalną konstrukcję do dnia dzisiejszego pozwala bardzo dokładnie określić, która półkula jest dominująca! 

Przygotuj dwie kartki papieru! Jedna będzie potrzebna do wykonania niektórych zadań, a druga posłuży do zapisywania wyników!

1. Zapleć palce obu dłoni!

splecione dłonie

Który kciuk znajduje się na górze?

Jeśli kciuk lewej ręki, zapisz na kartce literę P, jeśli prawej ręki – literę L.

2. Test Rosenbacha

Spójrz na czubek ołówka lub długopisu. Nie przestając patrzeć lecz przymknij lewe oko. Ciągle spoglądaj na długopis. Po kilku sekundach zamknij prawe oko i otwórz lewe. W którym przypadku obraz się przesunął?

Wtedy, gdy miałeś zamknięte lewe oko zapisz na kartce literę R.


Jeśli obraz się przesunął gdy miałeś zamknięte prawe oko zapisz na kartce literę L.


Jeżeli obraz pozostał bez zmian zapisz O.

3. Skrzyżuj ręce na klatce piersiowej!

Skrzyżuj ręce na klatce piersiowej! 

Jeżeli masz na wierzchu lewą rękę zapisz na kartce P

Jeżeli masz na wierzchu prawą rękę zapisz na kartce L

4. Brawo!

oklaski

Zacznij bić brawo i zwróć uwagę, którą rękę masz na wierzchu!

Jeśli lewą dłoń – umieść literę P na kartce

Jeśli prawą dłoń – umieść literę L na kartce

5. Noga na nogę!

noga na nogę

Usiądź i załóż nogę na nogę!

Jeżeli masz na wierzchu lewą nogę zapisz na kartce P

Jeżeli masz na wierzchu prawą nogę zapisz na kartcę L

6.Puść oczko!

mrugnięcie okiem

Którym okiem mrugnąłeś? 

Jeżeli prawym zapisz L na kartce

Jeżeli lewym zapisz P na kartce

7. Obrót

obrót - strzalki

Wstań i wykonaj obrót wokół własnej osi!

Jeżeli obróciłeś się zgodnie z ruchem wskazówek zegara umieść na kartce P

Jeżeli obróciłeś się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara umieść na kartce L

8. Kreski

kreski

Weź drugą kartkę papieru. Narysuj najpierw jedną, a potem drugą ręką kilka pionowych kresek. Porównaj następnie, którą ręką wykonałeś ich więcej?

Jeśli więcej lewą ręką, zapisz literę P

Jeśli prawą ręką zapisz literę L.

Jeśli linii jest tyle
samo, wpisz 0.

9. Okrąg

Narysuj okrąg dowolną ręką i zakończ strzałką!

Jeśli strzałka wskazuje kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara – zapisz L

Jeśli zgodny z ruchem wskazówek zegaraP

Wyniki!

Policz litery „L” oraz „P”. Od liczby „L” odejmij liczbę „P” i podziel wynik przez 9.

◦ Następnie oblicz wynik:

Ponad 0,30 – całkowita dominacja lewej półkuli.

Od 0,10 do 0,30 – niepełna dominacja lewej półkuli.

Od −0,10 do +0,10 – niepełna dominacja prawej półkuli.

Mniej niż −0,10 – całkowita dominacja prawej półkuli.