Historia SztukiMaturaTest z historii sztuki

Test maturalny z historii sztuki nr 9

/
Jakie cechy danego dzieła świadczą o tym, że jest to obraz manierystyczny?
Question Image
Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ ýòîé êàðòèíû íàõîäèòñÿ â êîëëåêöèè èíòåðíåò-ãàëåðåè Gallerix.ru..( http://gallerix.ru )
W jakiej epoce stosowano zabieg zwany Rotto?
umyślne wykończenie dzieła tak aby pokazywały ząb czasu
Przedstawiciele jakiego stylu przebywali w Szkole Fontainebleau?
Który z artystów tworzył w duchu manieryzmu?  
 • Portret młodego mężczyzny
 • Madonna z długą szyją
 • Odnalezienie ciała św. Marka
Jakie były postanowienia soboru z 1563 wobec sztuki i kultu?
Wysoka, zwykle smukła wieża stawiana przy meczecie z nadwieszonym balkonem lub galeryjką, z którego muezin może nawoływać wiernych na modlitwę to:
Typ ikonograficzny przedstawień Matki Bożej z Dzieciątkiem, z Marią, która trzyma w ramionach młodzieńczego Chrystusa i pochyla głowę, aby przytulić swój policzek do policzka syna.
Question Image
Opactwo w Krzeszowie to pozostałość po:
Kto jest autorem Czarnych obrazów powstałych na ścianach Domu Głuchego?
Kto jest autorem obrazu "Wyspa Umarłych?
Question Image
Na czym polega dywizjonizm?
W jakim okresie działał Constantin Brâncuși?
Jakie sklepienie znajduje się w kaplicy Henryka VII w opactwie Westminster?
Co znajduje się na danym planie?
Question Image
Jak w ikonografii jest przedstawiany św. Bartłomiej?
W jakim stylu wykonana została dana waza i na czym polegała ta technika?
Question Image
Rzeźba czyjego autorstwa przedstawiających Davida powstała w XVI wieku?
Kto jest autorem największego obrazu namalowanego na płótnie, będącego ozdobą Pałacu Dożów w Wenecji
Question Image
Kto stworzył koncepcję malarstwa metafizycznego?
Na czyim obrazie wzorował się Francis Bacon malując portret Innocentego X?
Która rzeźba jest charakterystyczna dla gotyku międzynarodowego?
Sprawdź odpowiedź
manieryzm alegoria czasu i miłości
Agnolo Bronzino „Alegoria czasu i miłości”

Test maturalny z historii sztuki nr 9 pytanie nr 1: MANIERYZM U BRONZINO

Pierwsze pytanie dotyczy tego jakie cechy danego dzieła świadczą o tym, że obraz zamieszczony powyżej jest manierystyczny?

do wyboru mamy:

 • zniekształcenie postaci
 • nierealne, niepasujące do siebie barwy
 • figura serpentinata
 • sfumato

Manieryzm ma to do siebie, że zastosowane techniki starają się być jak najbardziej nieoczywiste. Dlatego też, docenia się tu najmniej spodziewane zabiegi. Obraz ma być ciekawy i ma sprawiać, że zaczniemy doszukiwać się w nim pozornych błędów, wyolbrzymień lub drugiego znaczenia. Zniekształcenie postaci oczywiście jest w tym przypadku w pełni zaplanowane. Wenus siedzi w niewygodnej pozycji, niemal nierealnej do odtworzenia. Chłopiec po prawej również skręcony jest w nienaturalnej pozie – nazywamy ją figura serpentinata. Dobrze zapamiętaj te określenie!

Również kolory nie są „poprawnie” zestawione. Mamy szeroką gamę nasyconych barw, których zwykle nie używa się obok siebie. A przynajmniej nie używano ich w tamtych czasach.

Jedyną niepasującą frazą jest sfumato, które jest wynalazkiem Leonardo da Vinci. Trochę nie ta epoka w takim razie. Sfumato to opis techniki malarskiej polegającej na łagodnym przemieszaniu partii ciemnych do jasnych za pomocą wielu warstw laserunków. W ten sposób powstawały bardzo delikatne, jakby zadymione przejścia pomiędzy obiektami.


KURS RYSUNKU = DOMIN


Test maturalny z historii sztuki nr 9 pytanie nr 2: ROTTO

Skoro jesteśmy w epoce manieryzmu, to naturalnym jest pytanie o wykorzystywane w tamtym czasie techniki.

ROTTO jest jednym z zabiegów, które polegało na umyślnym wykończeniu dzieła tak, aby pokazywały ząb czasu. Było to więc celowe postarzanie obiektu lub wykorzystywanie takich materiałów, aby w szybkim czasie zostało zniekształcone przez naturę. Było to często przyspieszenie tworzenia się ruiny

Test maturalny z historii sztuki nr 9 pytanie nr 3: Szkoła z Fontainebleau

Określenie to ma wyróżnić artystów, którzy w XVI dekorowali pałac w Fontainebleau

Szkoła dzieliła się na dwa etapy: tzw. pierwszą i drugą szkołę z Fontainebleau.

Działanie pierwszej trwało w latach 1530-1570. Druga istniała pod koniec XVI wieku, ale miała o wiele mniejsze znaczenie.

Najbardziej znany obraz z powstałych w tym ugrupowaniu to najpewniej „Gabriela d’Estrées i jej siostra księżna de Villars w kąpieli„, który obecnie znajduje się w Luwrze

manieryzm siostry d Estrees
Gabrielle d’Estrées i jedna z jej sióstr

Obraz ten jest również świetnym przykładem zastosowania malarskiej techniki iluzjonistycznej. Tkanina na pierwszym planie odcina nam od dołu kadr i tworzy domknięcie kompozycji w narożnikach niczym rama. Pozwoliła ona jeszcze bardziej wyeksponować kobiety siedzące w wannie. Jasna, rozbielona karnacja kobiet, dodatkowo oświetlona, kontrastuje z ciemnymi barwami tła. Tym sposobem to one mają całą naszą uwagę. Jednak jeśli bardziej się przyjrzymy to dostrzeżemy, że pomiędzy kobietami wytworzyła się przestrzeń, która pozwoliła wyeksponować scenę dziejącą się na trzecim planie. na niej skupia się uwaga widza. Jest tam siedząca kobieta wykonująca prawdopodobnie ubranka dla przyszłego dziecka Gabrielle.

Gabrielle d’Estrées była kochanką Henryka IV – króla Francji. Na obrazie przedstawiona jest ze swoją siostrą w dość dwuznacznej sytuacji. Można przypuszczać, że była brzemienna, ponieważ gest, w którym siostra Gabriele (z lewej strony) szczypie ją w sutek, odczytywany jest jako aluzja do ciąży Gabrielle i późniejszych narodzin nieślubnego syna Henryka IV, Césara de Vendôme.

Test maturalny z historii sztuki nr 9 pytanie nr 4: Manieryzm i wielcy artyści

Który z artystów tworzył w duchu manieryzmu?

 • Angolo Bronzino
 • Parmigianino
 • Tintoretto 
 • Caravaggio

Agnolo Bronzino (1503-1572) 

Jego głównymi zasługami są portrety rodu Medyceuszów, którego obrazy stały się szybko wzorcem dla malarstwa portretowego XVI-wiecznej Europy. Był on malarzem nadwornym od 1533

manieryzm Bronzino
Portret młodego mężczyzny

To na co warto zwrócić uwagę w tym obrazie to typowe dla manieryzmu ułożenie dłoni. Coś na wzór nonszalancji i luźnego rozkładu palców. Dzieła artysty charakteryzują się znikomą mimiką twarzy oraz ograniczeniem póz i wszelkiej ekspresji. 

Parmigianino (1503-1540)

Miękki styl Parmigianina wywodzi się z malarstwa Rafaela. Najbardziej znanym jego obrazem jest „Madonna z długą szyją” (1535 r.). 

manieryzm Parmigianino
Madonna z długą szyją

To co uosabia manieryzm, to nienaturalnie wydłużone postaci, kolumnada w tle, której proporcje są nieadekwatne do reszty obrazu, tak samo jak postać Św. Hieronima, który znajduje się pod nią. Również nieoczywista kompozycja jest dopełnieniem dla tego stylu. 

Tintoretto (1518-1594)

Według tego, co było napisane w jego pracowni, artysta pragnął połączyć „rysunek Michała Anioła i koloryzm Tycjana”. Jego twórczość było nowatorska i w pełni można ją określić jako manierystyczną.

manieryzm tintoretto
Odnalezienie ciała św. Marka

Obraz ten możemy „zaliczyć” do manieryzmu. Mocna skośna kompozycja i intensywny światłocień. Artysta zrobił cykl z dziejami Wenecji w tym właśnie z losami ciała świętego Marka  

Pamiętajmy jednak, że takie szufladkowanie artystów jest czymś nowym w dziejach sztuki. Większość przejść z epoki do epoki oraz różnych odłamów w sztuce była płynna, powolna i wywodziła się z aktualnych wydarzeń i zmian kulturowych. 


Spróbuj swoich sił również w innych testach!