Test maturalny z historii sztuki nr 3

/
Jak w ikonografii nazywa się dane przedstawienie Chrystusa?
Question Image
Jezusa Chrystusa jako władcy i sędziego Wszechświata. W pozycji stojącej lub siedzącej na tronie, z otwartym Pismem Świętym w lewej dłoni i uniesioną prawą dłonią w geście błogosławieństwa.
Gdzie znajduje się przedstawiona mozaika?
Question Image
Kogo przedstawia dana mozaika?
Question Image
Jak objawiał się ikonoklazm średniowieczny?
Jakie techniki malarskie rozwijały się w czasach Bizancjum?
Question Image
Mosaïque de la Déisis, Sainte-Sophie (Istanbul, Turquie)
Czym jest empora?
Które elementy architektoniczne wykształciły się w czasach wczesnochrześcijańskich i Bizancjum?
Pierwsza bazylika starochrześcijańska św. Piotra została zburzona za panowania:
Która z tych budowli nie jest zaprojektowana przez Donato Bramante?
Wskaż odpowiednią kolejność powstania prac Michała Anioła
Który obraz powstał jako pierwszy?
Które z wymienionych rzeźb projektu Thorvaldsena znajdują się w Warszawie?
Question Image
W jakiej epoce powstawały tego typu ornamenty?
Question Image
Co pozwala nam stwierdzić, że dany budynek jest manierystyczny?
Question Image
Na podstawie planów i widoków ustal która budowla powstała najwcześniej
  • Illustration of a Hagia Sophia with blueprint plan (before the reconstruction)
Kto jest autorem Portretu papieża Innocentego X
Question Image
Które z tych obrazów Rembrandta znajdują się w Polsce?
Które z tych zasad są wliczane do "Pięciu zasad architektury nowoczesnej" wg. Le Corbusiera?
Co jest charakterystyczne dla twórczości Aleksandra Gierymskiego?
Którzy artyści tworzyli w nurcie Color field painting
Sprawdź odpowiedź