AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego D14

... letter arrived for you this morning.
I think I received this little present from ... friend of mine about three years ago.
As far as I know he smokes ... packet of cigarettes a day.
Wouldn't you be able to go ... hour later?
She told me she went there ... day before.
It is such ... hot day i can't work in the garden.
The shirt he is wearing is made of ... nylon.
They have only ... single rooms in this hotel.
I read a book on ... art last month.
They have ... lot of interesting movies.
She was ... best student in her class.
Poland is ... European country.
Most of ... shops open at 7 a.m.
It would be nice to have ... lunch together, wouldn't it?
I'd like to visit several countries on ... Baltic Sea.
... cars are very expensive.
He gave me ... pencil, because I didn't have one.
She wanted to study ... biology.
Her brother is ... engineer.
Tom is ... younger of the two brothers.
/
Sprawdź odpowiedź

Angielski – Future Simple

Czas Future Simple (czas przyszły prosty) w języku angielskim służy do wyrażania przyszłych wydarzeń lub czynności, które będą miały miejsce w określonym momencie w przyszłości. Jest to jeden z podstawowych czasów przyszłych w języku angielskim.

 1. Budowa:
  • Czas Future Simple tworzy się, używając modalnego czasownika „will” (lub jego skróconej formy „ll”) jako operatora, a następnie dodając bazową formę czasownika (bez dodawania końcówki -s lub -ing) po „will.”
  • Forma jest taka sama dla wszystkich osób i liczb.
  • Ogólna forma zdania: [podmiot] + „will” + [czasownik w bazowej formie] + [reszta zdania].
 2. Użycie:
  • Future Simple jest stosowany do opisywania wydarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości i nie są związane z obecną chwilą. Możemy go używać, aby wyrazić decyzje, obietnice, przewidywania lub plany.
  • Przykłady:
   • I will call you tomorrow. (Zadzwonię do ciebie jutro.) – obietnica.
   • She will probably arrive late. (Prawdopodobnie spóźni się.) – przewidywanie.
   • They will visit Paris next summer. (Oni odwiedzą Paryż przyszłego lata.) – plan.
 3. Wyrażenia czasu:
  • W zdaniach Future Simple często używa się wyrażeń czasowych, które wskazują na przyszły czas, takie jak „tomorrow” (jutro), „next week” (w przyszłym tygodniu), „in the future” (w przyszłości) itp.
  • Przykłady:
   • We will leave for vacation on Friday. (Wyruszymy na wakacje w piątek.)
   • They will meet you at the airport next month. (Spotkają cię na lotnisku w przyszłym miesiącu.)
 4. Pytania i przeczenia:
  • Do tworzenia pytań w czasie Future Simple zmienia się kolejność operatora „will” i podmiotu. Na przykład: „Will you come to the party?”
  • Do tworzenia przeczeń używa się operatora „will not” (lub jego skróconej formy „won’t”) + czasownika w bazowej formie. Przykład: „She won’t be late for the meeting.”
 5. Spontaniczne decyzje:
  • Future Simple jest często używany do wyrażania spontanicznych decyzji, które podejmujemy w momencie mówienia.
  • Przykład:
   • The phone is ringing. I will answer it. (Telefon dzwoni. Odbiorę go.) – spontaniczna decyzja.
 6. Przyszłe fakty lub przewidywania:
  • Możemy stosować Future Simple, aby wyrazić przyszłe fakty lub przewidywania na podstawie dostępnych informacji.
  • Przykład:
   • The sun will rise at 6:00 AM tomorrow. (Słońce wschodzi o godzinie 6:00 jutro.) – przyszły fakt oparty na obserwacji.

Czas Future Simple jest używany do wyrażania różnych rodzajów wydarzeń przyszłych, od planów i obietnic po spontaniczne decyzje i przewidywania. Jest to stosunkowo prosty czas w konstrukcji i zrozumieniu, co czyni go bardzo przydatnym w komunikacji codziennej.