Bez kategoriiHistoriaMaturaRecent NewsTestyTesty maturalnetesty z historii

Matura z historii test 7

/
Co to jest irygacja?
Jak nazywał się najwyższy Bóg w Persji?
W którym wieku powstała Terakotowa Armia? Terakotowa armia  
Kim był Gajusz Mecenas?
Które z podanych postaci były ściśle związane z cesarzem Justynianem Wielkim w Bizancjum?
Gdzie znajduje się ta słynna mozaika przedstawiająca Cesarza Justyniana ze świtą?   Justynian Wielki
Do którego roku rządziła na Węgrzech dynastia Arpadów?
Które ziemie, na przestrzeni dziejów, wchodziły w skład państwa krzyżackiego?
Na przedstawionym obrazie masz Bitwę pod Orszą. W którym roku się odbyła? Bitwa pod orszą 1514
Między kim a kim była Bitwa pod Orszą?
Które z poniższych stwierdzeń pasują do Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów?
Ile było wojen pomiędzy Anglią a Holandią w XVII wieku
Których z poniższych filozofów uznaje się za nowożytnych?
Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe w stosunku do Insurekcji Kościuszkowskiej?
Wskaż które wydarzenia miały miejsce w trakcie wojny o niepodległość Grecji w latach 1821-1830
Prezentowany obraz nosi tytuł "Masakra na wyspie Chios" Kto jest jego autorem?   masakra na wyspie chios Dealcroix
Którzy z poniższych nie byli prezydentami USA?
Jak nazywał się Lew Trocki
Którzy z poniższych Polaków brali czynny udział w Rewolucji Październikowej i wojnie domowej w Rosji
Które z poniższych państw kolaborowały z faszystowskimi Niemcami?
Sprawdź odpowiedź

Historia na maturze – podpowiedzi do testu numer 7

Jak możesz to nie zaglądaj niżej w czasie robienia testu.

Żeby nie zerkać to wrzucę tu jeszcze jakiś obraz o tematyce historycznej: