Angielski

Zaimki w języku angielskim – Pronouns

Na tej stronie znajdziesz użyteczne informacje o zaimkach w języku angielskim. Na początku będzie proste wyjaśnienie. Potem przykłady. W komentarzach wpisz swoje przykłady. Pomożesz w ten sposób innym maturzystom a i samemu powtórzysz.

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze – używane dla określenia do kogo należy dany przedmiot.

Występują samodzielnie (bez rzeczownika, kiedy z kontekstu wynika  o jakim rzeczowniku jest mowa.

Zaimki dzierżawcze podstawowe przykłady:

Is this your coat? No, it isn’t mine.

Czy to twój płaszcz? Nie, nie jest mój


Przymiotniki dzierżawcze

Używane dla określenia do kogo należy dany przedmiot, stosujemy je przed rzeczownikiem.

This book is yours

To twoja książka


Zaimki zwrotne

W sytuacji, kiedy czynność dotyczy dwóch osób, używamy wyrażenia each other, np.

They had a row and today they’re not speaking to each other

Pokłócili się, a dziś nie odzywają się do siebie


Zaimki wskazujące

Używamy ich  jako podmiotu w zdaniach wskazujących

This is my cousin, John

To mój kuzyn Janek

lub jako określników przed rzeczownikiem:

Who are those people?

Kim są ci ludzie?

A teraz prośba do Ciebie :

Wpisz w komentarzach swoje wyjaśnienia zaimków. Wpisz jak najwięcej przykładów. Dzięki temu pomożesz innym a sobie powtórzysz – taka kreatywna forma nauki daje najlepsze wyniki.