Bez kategorii

WĘGLOWODANY

PODZIAŁ WĘGLOWODANÓW

MONOSACHARYDY

Na początku przypatrzmy się tym najprostrzym w bodowie cukrom. Te węglowodany można też nazywać cukrami prostymi (często stosowana nazwa na testach lub w zadaniach) lub jednocukrami (mniej spotykana, jednak też obowiązująca). Są nimi monosacharydy. Są wielokrotnością CH2O, a także podstawowymi cząsteczkami tworzącymi bardziej złożone sacharydy. Są podstawowymi substancjami odżywczymi.

W budowie każdego cukru postego jest coś wspólnego. Mówimy tutaj o grupach hydroksylowych czyli -OH, oraz jednej grupie karbonylowej. W zależności od umieszczenia tej grupy mogą powstawać cukry aldehydowe (-CHO), zwane również aldozami, lub cukry ketonowe (-CO) zwane ketozami.

podziałka co jest aldehydem a co ketozą

Spójrz na tabelkę poniżej, aby zapoznać się z najbardziej znanymi cukrami prostymi.

MONOSACHARYDY
C3 – TRIOZY (są to węglowodany zawierające trzy węgle)PGAL (aldechyd trzyfosfoglicerynowy)
C4 – PENTOZY (te cukry mają 5 węgli w łańcuchu)ryboza, deoksyryboza, RUDP
C5 – HEKSOZY (zawierają 6 węgli w łańcuchu)galaktoza, fruktoza, glukoza

Dobrze jest jednak znać nie tylko nazwę cukru, ale także najważniejsze fakty z nim związane. Dlatego poniżej krótko omówimy sobie każdy z wyżej wymienionych związków.

PGAL czyli aldechyd trzyfosfoglicerynowy.

Chociaż nazwa tego węglowodanu nie brzmi dość przystępnie, to jest on z całą pewnością warty uwagi. Jest on produktem oddychania komórkowego w naszym organiźmie. Występuje także jako produkt pośredni w fazie ciemnej fotosyntezy.

Nie występuje on jednak w stanie wolnym.

RYBOZA

Ten cukier każdy powinien już znać, lub chociaż trochę o nim słyszeć. Jest on bowiem składnikiem RNA czyli kwasu rybonukleinowego. O czym mogliście nie wiedzieć jest to, że wchodzi też w skład niektórych witamin czy nośników energii takich jak ATP.

DEOKSYRYBOZA

Deoksyryboza jest niesamowicie ważnym cukrem występującym w naszym ciele. Wchodzi ona w skład kwasu deoksyrybonukleinowego, czyli prościej mówiąc DNA.

Znamy już dwa węglowodany: deoksyrybozę i rybozę. Czym jednak one się od siebie różnią i jak rozpoznać który węglowodan to który na rysunku?

Odpowiedź jest prosta. Deoksyryboza to po prostu ryboza pozbawiona jednego tlenu. Jeśli przyjrzysz się dokładnie obu rysunkom, z wiedzą właśnie ci przedstawioną, z łatwością zauważysz, że u deoksyrybozy nie pojawia się jeden tlen przy drugim węglu i zamiast OH jest jedynie H.

Dodatkowo warto wiedzieć, że ze względu na dodatkową obecność tlenu w rybozie względem deoksyrybozy, ten pierwszy związek jest wyższy energetycznie. To właśnie z tego powodu jest on wykorzystywany w procesach metabolicznych.

RUDP

Ten węglowodan jest też mało znany. Jest to akceptor CO2 w fotosyntezie.

GALAKTOZA

Głównie mówi się o niej przy omawianiu wyższych sacharydów, ponieważ wchodzi ona w skład niektórych z nich np.: laktozy.

FRUKTOZA

Fruktoza jest bardzo ciekawym cukrem. Jak sama nazwa wskazuje, występuje ona w owocach. Możnaby z tego więc wywnioskować, że jest to bardzo zdrowy cuker. Nie jest to jednak prawda! Fruktoza nie jest metabolizowana przez człowieka, więc gdy ją sporzywamy, część jest przekształcana w glukozę, a część osadza się w organiźmie w formie tłuszczu.

GLUKOZA

Każdy powinien znać glukozę. Jest to najbardziej znany i najczęściej występujący cukier prosty. Jej wzór chemiczny, czyli C6H12O6, znamy chociażby z fotosyntezy. U zwierząt natomiast bierdze udział w oddychaniu komórkowym. Uzyskujemy z niej energię w momencie rozerwania jej wiązań.

Glukoza i fruktoza są izomerami, czyli mają dokładnie takie same wzory strukturalne.

Przy glukozie warto też choć jedym zdaniem wpomnieć o cukrzycy o której więcej przeczytacie przy temacie hormonów. To właśnie na glukozę i jej stężenie we krwi wpływa insulina.

MOSTEK TLENOWY- CO TO?