Test maturalny z Historii Sztuki nr 4

/
W jakiej technice powstawały najsłynniejsze cykle malarskie Marii Jaremy „Penetracje” oraz „Rytmy”?
Kto wykonał planety Układu Słonecznego na ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie przy pomniku Kopernika?
Które z tych prac należą do twórczości Katarzyny Kozyry?
Kto jest autorem niezrealizowanych projektów witraży do katedry krakowskiej?
Co było główną tematyką prac Olgi Boznańskiej?
Wymień formistów wywodzących się z krakowskiego środowiska
Do której odpowiedzi pasuje dana definicja: Teoria ta zakłada zerwanie z realizmem i naturalizmem. Dzieło skonstruowane na jej zasadach powinno charakteryzować się przypadkową tematyką oraz odrzuceniem następstwa logicznego poszczególnych scen, deformacją, brakiem chronologicznych następstw w fabule, odrzuceniem praw psychologii, biologii i etyki.
Których artystów łączy kult malarstwa opartego na "grach barwnych”?
Które z tych obrazów zostały namalowane przez Józefa Chełmońskiego?
Z jakich materiałów stworzony jest portret wielokrotny (czterokrotny) Aliny Szapocznikow:
Kto opracował projekt końcowego wystroju siedmiu stacji II linii warszawskiego metra, które stały się największą światową podziemną galerią pop-artu?
Z inicjatywy których artystów powstała grupa a.r.
Co jest charakterystyczne dla unizmu?
Z jakim miastem kojarzony jest Tadeusz Kantor?
Z jakiej techniki znany jest Władysław Hasior?
Sprawdź odpowiedź