AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 11D

Paul has changed for the better. He ..... steal and lie back in the day.
The tablet is on. It ..... by someone when I wasn't there.
Why did the actor object to .... live on camera?
There .... too many complaints. That's why the restaurant was closed.
I ..... of moving out to another country. I can't stand the climate anymore.
My friend's accent is terrible. We .... her.
Everyone hates ..... private questions by strangers!
He is the main suspect in this case. I think that he most likely .... it.
Now that you ..... the tournament, we can relax and enjoy our stay!
Customers are claimed .... their packages for weeks!
After ...... a shop, the men went to break into a bank.
When I arrived into the garage, my computer ....
Millions of people are known .... all over the world.
Athough I didn't know much about math, I pretended .... everything about it.
I love the touch of the silk. It ...... so smooth and soft.
Neither Thonas, nor Chris ..... to work yesterday. I hope they are alright.
I asked my friends if they would mind if I .... in the apartment.
When they arrived to the hospital, Oscar .... on.
It has been suggested that ..... at the meeting next monday.
Im not going to buy the sweater. It .... comfortable or warm.
/
Sprawdź odpowiedź

Angielski – Present Continuous

Czas Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły) w języku angielskim służy do opisywania czynności i wydarzeń, które dzieją się w momencie mówienia lub są w trakcie trwania w określonym punkcie czasowym w teraźniejszości. Jest to czas dynamiczny, który pozwala na wyrażenie tymczasowych i nietypowych sytuacji.

 1. Budowa:
  • Czas Present Continuous tworzy się, używając formy czasownika „to be” (am/is/are) jako operatora oraz czasownika w formie -ing (czasownika z końcówką -ing).
  • Forma tworzenia jest zależna od osoby i liczby:
   • I am (I’m) + czasownik z końcówką -ing
   • You are (You’re) + czasownik z końcówką -ing
   • He/She/It is (He’s/She’s/It’s) + czasownik z końcówką -ing
   • We are (We’re) + czasownik z końcówką -ing
   • They are (They’re) + czasownik z końcówką -ing
 2. Użycie:
  • Present Continuous używamy, aby opisać czynność lub wydarzenie, które dzieje się dokładnie w momencie mówienia lub w określonym, obecnym okresie czasu.
  • Przykłady:
   • She is reading a book right now. (Ona teraz czyta książkę.)
   • They are watching TV this evening. (Oni oglądają telewizję dzisiaj wieczorem.)
 3. Wyrażenia czasu:
  • W zdaniach Present Continuous często używamy wyrażeń czasowych, które wskazują na aktualność czynności lub wydarzenia. Wyrażenia takie jak „now” (teraz), „at the moment” (w tym momencie), „right now” (w tej chwili) itp., pomagają podkreślić chwilowość czynności.
  • Przykłady:
   • I can’t talk right now; I’m working. (Nie mogę teraz rozmawiać; pracuję.)
   • They are playing football at the moment. (Oni teraz grają w piłkę nożną.)
 4. Przeczenia i pytania:
  • Do tworzenia pytań w czasie Present Continuous, zmienia się kolejność operatora „to be” i podmiotu. Na przykład: „Are you studying for the exam?”
  • Do tworzenia przeczeń używa się operatora „to be” w negatywnej formie (np. „am not,” „isn’t,” „aren’t”) oraz czasownika w formie -ing. Przykład: „He isn’t working today.”
 5. Sytuacje tymczasowe:
  • Present Continuous jest idealny do opisywania sytuacji, które są chwilowe lub tymczasowe, np. czynności, które nie są zwyczajowe lub rutynowe.
  • Przykład:
   • I’m staying with my friend until I find my own apartment. (Mieszkam u przyjaciela, dopóki nie znajdę własnego mieszkania.)
 6. Zaplanowane wydarzenia w przyszłości:
  • Czas Present Continuous może również być używany do opisywania zaplanowanych wydarzeń w przyszłości, które są już ustalone w kalendarzu lub planie.
  • Przykład:
   • They are flying to Paris next week. (Oni lecą do Paryża w przyszłym tygodniu.)

Czas Present Continuous jest ważnym czasem w języku angielskim, ponieważ pozwala na opisywanie aktualnych sytuacji oraz czynności w trakcie ich wykonywania. Jest szczególnie przydatny w codziennej komunikacji, gdy chcemy podkreślić bieżący stan rzeczy.