AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 3D

Little ..... it was Friday, not Saturday.
You're tired again, aren't you? I wish you ..... to sleep earlier.
Stop ...... so rude, will you?
We were told ...... the speed limit.
I would much sooner ...... by car then by plane
Even though we expected ....... tremendous, it all went pretty well!
Thomas claims ...... a ghost in the cemetery, but i don't believe him.
All decisions ....... by the headmaster.
As a kid, i always wished ...... an adult.
This is not my car. I don't know .......
Don't give up, the more you practice ......
It's much easier to criticise then ......
Under no circumstances ...... leave home after sunset.
It wasn't until 2001 ..... my future best friend.
Don't act as if there .... important to do.
Dorothy says she enjoys ...... by so many boys.
Ken was disturbing me while I ..... the piano.
Sometimes, our children ...... by us.
Only ....... who pass the test will be admited.
Don't lie to me again, ...... you?
/
Sprawdź odpowiedź

Jak używać „Would”, „Could” oraz „Should”

Wszystkie trzy są dość podobne. Używa się ich przy opisywaniu możliwych zdarzeń czy też sytuacji, ale różnią się wykorzystaniem. Są dość ważnymi i bardzo popularnymi zwrotami, które na pewno pojawią się na maturze. Szczególnie, że język angielski potoczny jak i oficjalny często je wykorzystuje. Ale jak z nich korzystać?

„Could” jest wykorzystywane przy opisywaniu sytuacji które mogą się wydarzyć

„Would” wykorzystuje się przy omawianiu możliwych sytuacji jak i spekulacji. Najczęściej używane przy zdarzeniach które się nie zdarzą.

„Should” z kolei mówi o czynnościach które powinno się robić. Wykorzystywany jest także przy prośbach.

Przykłady

„Steve could visit us in Friday” – Steve mógłby nas odwiedzić w Piątek – Tutaj zwrot „could” mówi nam, że Steve mógłby przyjechać w Piątek, tak jakby było to już zaplanowane, albo właśnie planowane, bo dostępne mogą być też inne dni.

„Steve would visit us in Friday” – Steve mógłby nas odwiedzić w Piątek – Mimo, iż tłumaczenie na polski jest takie samo jak przy „could”, „would” mówi nam, że Steve wcale nie musi przyjechać i nie jest to planowana czynność. Jest to tylko spekulacja na temat tego co musiałoby się stać, albo co mogłoby się stać gdyby Steve przyjechał. Może to jeszcze znaczyć, że Steve przyjedzie, ale tylko po spełnieniu pewnych warunków.

„Steve should visit us in Friday” – Steve powinien nas odwiedzić w Piątek – To oznacza, że pomysł o Steve przyjeżdżającym w piątek jest dobrym pomysłem, lub jest czymś, co Steve musi zrobić

Trzeba pamiętać, że przy każdej z tej sytuacji zwykle podanych jest więcej informacji, które dają większy kontekst przy używaniu tych zwrotów. Na przykład:

„Steve could visit us in Friday, but he’d rather go to the concert with his friends” – Steve mógłby do nas przyjechać w piątek, ale woli pojechać na koncert ze znajomymi. (Mógłby przyjechać, ale to jego decyzja żeby tego nie robić)

„Steve would visit us in Friday, if he had a car” – Steve mógłby nas odwiedzić w Piątek, gdyby miał samochód ( Chciałby przyjechać, ale nie może)

„Steve should visit us in Friday, because we hadn’t seen him in a long time” – Steve powinien nas odwiedzić w Piątek, bo dawno się z nim nie widzieliśmy.