AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 2D

Dorothy doesn,t ...... come there herself
He should ...... a room for himself
I am ....... this article right now
We decided ..... at my friend's house this evening.
It wasn't him, who ..... the vase.
I think he didn't enjoy ..... at my friend's house.
I heard them ...... to Adam about the project they are doing.
I saw Adam .... the street
I ..... a lot to do.
... you see her tomorrow?
You ...... my statment if you don't know what i talked about
You shouldn't be interested in what we were talking about. It's ...... of your bussines
... butterflies you may neeed a net.
Why are you so tired? What ....., Adam?
George didn't know that he was being observed, ........ his girlfriend.
Would you rather ..... this evening?
It was dad who asked me if ...... resign this year.
This snake might be venomous. You'd better ...... approach it.
In spite of ......... much progress, the reporter was given an award.
Accident would not have happend if the drivers...
/
Sprawdź odpowiedź

Różnice między „have to”, „need to” a „must”

Jeżeli chodzi o różnice między „have to” a „need to”, jest ich niewiele. Oba wyrażają nakaz, który pochodzi z „zewnątrz”. To oznacza, że mówimy o sytuacjach takich jak rozkazywanie. „Must” z kolei używamy gdy opowiadamy o własnych uczuciach oraz zachciankach. Jeżeli koniecznie chcemy znaleźć różnicie między „have to” a „need to”, można uznać, że „have to” jest mocniejszym rozkazem a „need” to jest pośrednikiem między „must” a „have to”.

Angielski język ma też to do siebie, że jest całkiem elastyczny. Więc bój się stosować tych zwrotów i szukaj ich w swoich ulubionych filmach i grach!