AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 1D

This car has been out of order.........., hasn't it?
Let's watch a football game,........
Mr.Adams says he would preffer.........as truck driver.
The man is sure.......the door. We saw it.
To be honest, i don't remember.........to rapair the fence by my mum.
Guests were called for dinner when we had........ the table.
Can you show me....... photos from your Holidays?
It wasn't me who they blamed.......rumors
I promise to get down to work as soon as I..........from my holiday trip.
People of RPA disapproved of........part of intercontinental competition.
Only ...... who passed the exams will get the dyploma.
Would you let me know if you.......my phone?
A part-time magician.......as last minute replacement
I don't think I ........ this magazine ever before
All my shoes ...... of leather.
This newspaper ....... in France for almost 40 years by now
If I have time tommorow...
Anna ..... with us for seven years by now.
They ...... Polish for about two weeks so far.
...for a trip last Friday?
/
Sprawdź odpowiedź

Dlaczego nie „had been made”, a „are made”?

W pytaniu nr. 15, różnica polega głównie na przekazaniu informacji o tym, z jakiego materiału zostały wykonane buty. Jeżeli użyjemy „had been made”, to zwracamy się do tego co było w przeszłości. Informacje, które możemy wtedy podać, to na przykład, kto je zrobił, albo kiedy i gdzie były zrobione. W tym przypadku jednak zależy nam głównie na powiedzeniu z jakiego materiału zrobione. Dlatego właśnie używany jest czas teraźniejszy.

Patrząc na inne podobne przykłady:

„This ancient statue is made of marble.”

Ta starożytna rzeźba jest zrobiona z marmuru.

Kluczową informacją jest wtedy podanie, z jakiego materiału jest wykonana. Z kolei jeśli chcielibyśmy powiedzieć kiedy została wykonana:

„This ancient statue had been made around 100 BC.”

Ta starożytna rzeźba została stworzona mniej więcej koło 100 roku p.n.e.

Lub podać lokalizację w której została stworzona

„This ancient statue had been made in Rome”

Ta starożytna rzeźba została zrobiona w Rzymie