Na StudiaRecent News

Oświecenie. Powtórka epok literackich do matury

Witajcie w kolejnej odsłonie powtórki epok literackich do matury. Dziś bardzo ciekawa epoka – oświecenie. Dlaczego ciekawa? Obfitowała w przełomowe wynalazki, odkrycia i dzieła sztuki, które zachwycają do dziś. Literatura oświecenia jest zawsze uniwersalnym tematem do rozprawki, dlatego szczególnie warto się nad nią pochylić. Zapraszamy!

Oświecenie - ramy czasowe i nazwa

Początek epoki sięga końca XVIIw, a także początku wieku XVIII. Nie można określić jednej, uniwersalnej daty, ponieważ oświecenie w poszczególnych krajach rozwijało się inaczej – na przykład we Francji jako początek epoki podaje się śmierć Ludwika XIV czyli rok 1715, a w Polsce będzie to utworzenie Colegium Nobilium Stanisława Konarskiego. Za koniec oświecenia francuskiego uznaje się rok 1789 czyli wybuch rewolucji francuskiej (czas jej trwania to okres przejściowy), w Polsce natomiast przyjmujemy jako schyłkowy rok 1822 i wydanie zbioru romansów i ballad Adama Mickiewicza. 

Nazwa natomiast we wszystkich językach europejskich odwołuje się do światła lub świateł, które z kolei ma być symbolem rozproszenia mroku. Jest to jedno z ważniejszych odniesień w tej epoce.

Światopogląd i najważniejsze założenia

Oświecenie uznaje się za epokę rozumu. Ważnym zdaniem w tym kontekście jest 'myślę, więc jestem’ Kartezjusza. Rozum ludzki był przedmiotem zainteresowania, uznano go za najwyższą wartość, która orzeka o prawdzie. Oświeceniu towarzyszył optymizm, wiara w człowieka, życie ziemskie i to, że społeczeństwa mogą się harmonijnie rozwijać

 

Najważniejsze idee oświecenia to:

 

Główne kierunki w literaturze oświecenia

Klasycyzm – kierunek, w którym to rozum ma być najdoskonalszym instrumentem poznania świata, odrzuca znaczenie emocji. Wymaga również od autora przestrzegania określonych reguł, a także dbałość o czystość języka. Teoretycy klasycyzmu uważali, że sztuka ma przede wszystkim pełnić funkcję dydaktyczno-moralizatorską, a także powinna być społecznie użyteczna, a nie cieszyć odbiorcę jak dotychczas.

 

Sentymentalizm – kierunek, który stawia uczucie ponad rozumem. Za twórcę sentymentalizmu uznaje się J.J Rouseau, miłośnika wolności i sceptyka wobec zdobyczy cywilizacyjnych. Sentymentaliści  nie mieli na celu nauczania odbiorcy, ale jego wzruszenie. W Polsce głównym przedstawicielem nurtu był Franciszek Karpiński.

Rokoko – nurt, który dla odmiany za priorytet uznawał piękno, sztuka według rokoko miała przede wszystkim sprawiać przyjemność. Cechami charakterystycznymi dla poezji w stylu rokoko są: wdzięk, galanteria, a także tematyka okolicznościowa. Ma ona formę lekką, czasami nawet żartobliwą. W Polsce przedstawicielem tego nurtu był Stanisław Trembecki.