Fizyka

Matura z WOS – Prawo – powtórka cz.2

Matura z WOS - Prawo

Matura z WOS to również zagadnienia prawne. Spokojnie, to absolutne podstawy, jednak nawet one wymagają szczegółowego omówienia. Poniżej druga część maturalnej powtórki, dzięki której prawo stanie się dla Was bardziej przyjazne!

Prawo - co to tak naprawdę jest?

Trudno o jednoznaczną definicję prawa – prawo w wymiarze państwowym będzie oznaczało zbiór norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. Prawo stanowi zbiór uporządkowany, jest przepisem postępowania, które jest opatrzone w sankcję czyli tą część normy prawnej, która określa ujemne konsekwencje prawne.

Następna definicja mówi, że prawo to: system norm prawnych , czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.

Jednak my będziemy zajmować się tylko tymi zagadnieniami, które faktycznie mogą okazać się dla Was przydatne! Zaczynamy!

Hierarchia aktów prawnych

hierarchia aktów prawnych

Powyższa piramida obrazuje zależności aktów prawnych co do ich znaczenia. Jeżeli mówimy o hierarchii aktów prawnych musimy zwrócić uwagę na zależności między nimi – akty niższego rzędu muszą być zgodne z tymi wyższego rzędu. Poniżej omówimy przykłady powyższych aktów prawnych, mówimy o nich także ’źródła prawa’.

Zasada spójności prawa

Zasada spójności prawa to nic innego jak obowiązek prawodawcy do dążenia likwidacji niezgodności logicznych i prakseologicznych

Zasada zupełności systemu prawnego

System prawa powinien być tak skonstruowany, aby regulować wszystkie ważne kwestie. Natomiast luka w prawie to pozostawienie przez prawodawcę niezamierzonego braku regulacji danej kwestii.

Rodzaje prawa