FizykaNa Studia

Matura z WOS – obywatel i obywatelstwo – powtórka cz.1

Matura z WOS - obywatel i obywatelstwo

Zaczynamy naszą maturalną powtórkę z wiedzy o społeczeństwie – dziś zajmiemy się tematem, który dotyczy każdego z nas – obywatel i obywatelstwo. Ponadto matura z WOS i zagadnienia dotyczące obywateli to nierozłączna para! Przyjrzyjcie się dokładnie co dla Was mamy!

Obywatel - definicja prawna

Według prawnej definicji obywatel to osoba fizyczna przebywająca na terytorium konkretnego państwa związana z nim trwałym węzłem prawnym.

W Polsce prawa, wolności i obowiązki obywatela Rzeczpospolitej Polskiej reguluję Konstytucja – najważniejszy akt prawny każdego państwa. O zasadach nadawania i utraty polskiego obywatelstwa mówi natomiast ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 o obywatelstwie polskim.

Zazwyczaj obywatelstwo nabywa się pierwotnie – w momencie urodzenia. Dwa podstawowe prawa nabycia obywatelstwa to prawo krwi – niezależnie od miejsca urodzenia dziecko nabywa obywatelstwo rodziców, ale także prawo ziemi, które mówi, iż bez względu na obywatelstwo rodziców, dziecko nabywa obywatelstwo Państwa, w którym przyszło na świat.

Pozostałe sposoby nabycia obywatelstwa określa ustawa, którą wskazałem Wam powyżej.

Prawa i wolności dzielimy na trzy grupy:

Prawa i wolności osobiste

Mówią o nich dokładnie artykuły 38-56 Konstytucji RP, a należą do tej grupy między innymi:

Prawa i wolności polityczne

Wszystkie znajdziemy w artykułach 57-63 Konstytucji RP, poniżej przykłady

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Wszystkie wymienione są w artykułach 64-76 Konstytucji RP, a o to przykłady:

Obowiązki Obywatela RP

Poza prawami i wolnościami Konstytucja nakłada na każdego Obywatela RP również obowiązki:

Pełne brzmienie powyższych artykułów znajdziecie w Konstytucji art. 82-86

Postawy i cnoty obywatelskie

Postawy i cnoty obywatelskie to zachowania i wartości, którymi powinni cechować się obywatele, aby tworzyć wspólnie dobre, sprawiedliwe i stabilne państwo. W przeciwieństwie do praw i obowiązków, o których była mowa wyżej, nie są usankcjonowane prawnie – to zbiór społecznie pożądanych postaw – nie ponosimy odpowiedzialności karnej za nie przestrzeganie ich. Oto kilka przykładów:

Nieposłuszeństwo obywatelskie

Według definicji jest to celowe łamanie przepisów w imię przekonania, że przepisy te godzą w istotne dla stosującego nieposłuszeństwo wartości. Doskonale jest to wytłumaczone w poniższym materiale.