Kategorie
Bez kategorii

LOGIKA

PRAWO ODRYWANIA

(p ∧ (p => q) => q

dowód:

prawo odrywania logika

PRAWO NEGACJI IMPLIKACJI

( ~( p => q )) <=> ( p ∧ ( ~q )

dowód:

prawo negacji implikacji w logice

jest tautologią