Kategorie
Bez kategorii

LOGIKA

NEGACJA

Zdania połączone poprzez “nieprawda, że”

“nieprawda, że” oznaczamy symbolem ~

Nieprawda, że p oznaczamy ~p

negacja koniunkcja logika alternatywa implikacja

~ ( ~ p ) = p → ta sama wartość logiczna

WARUNEK KONIECZNY i WARUNEK WYSTARCZAJĄCY

Gdy z p wynika q, to mówimy, że p jest warunkiem wystarczającym dla q, a q jest warunkiem koniecznym dla p.