Kategorie
Bez kategorii

LOGIKA

RÓWNOWAŻNOŚĆ

Zdania połączone poprzez “wtedy i tylko wtedy”

“wtedy i tylko wtedy” oznaczamy <=>

Równoważność p wtedy i tylko wtedy q oznaczamy p <=> q

Równoważność jest prawdziwa jeżeli oba zdaniaprawdziwe lub oba zdaniafałszywe

równoważność alternatywa implikacja koniiunkcja logika tabelka

Przykład 1:

“Wieloryb to ssak wtedy i tylko wtedy gdy rekin to ryba”

“wieloryb to ssak” → p = 1

“rekin to ryba” → q = 1

p <=> q = 1 Implikacja logicznie prawdziwa, wartość logiczna = 1


Przykład 2:

“Wieloryb to ssak wtedy i tylko wtedy gdy rekin to ssak”

“wieloryb to ssak” → p = 1

“rekin to ssak” → q = 0

p <=> q = 0 Implikacja logicznie nieprawdziwa, wartość logiczna= 0


Przykład 3:

“Wieloryb to ryba wtedy i tylko wtedy gdy rekin to ryba”

“wieloryb to ryba” → p = 1

“rekin to ryba” → q = 0

p <=> q = 0 Implikacja logicznie nieprawdziwa, wartość logiczna= 0

Przykład 1:

“Wieloryb to ryba wtedy i tylko wtedy gdy rekin to ssak”

“wieloryb to ryba” → p = 0

“rekin to ssak” → q = 0

p <=> q = 1 Implikacja logicznie prawdziwa, wartość logiczna = 1