Bez kategorii

LOGIKA

Jak rozwiązać alternatywę?

Logika wykorzystuje alternatywę w codziennym użyciu. Chodzi o wybór.

ALTERNATYWA

Zdania proste ze spójnikiemlub

„lub” określamy jako

Alternatywa p lub q = p ∨ q

Aby zdanie złożone (alternatywa) było prawdziwe, jedno ze zdań musi być prawdziwe.

alternatywa logika tabelka

Przykład 1:

„Wieloryb to ssak lub rekin to ssak” ↴

„wieloryb to ssak” → p = 1

„rekin to ssak” → q = 0

p q = 1 Alternatywa logicznie prawdziwa, wartość logiczna = 1

Przykład 2:

„Wieloryb to ryba lub rekin to ssak” ↴

„wieloryb to ssak” → p = 0

„rekin to ssak” → q = 0

p q = 0 Alternatywa logicznie nieprawdziwa, wartość logiczna = 0

Przykład 3:

„Wieloryb to ssak lub rekin to ryba” ↴

„wieloryb to ssak” → p = 1

„rekin to ryba” → q = 1

p q = 1 Alternatywa logicznie prawdziwa, wartość logiczna = 1