HistoriaMaturaRecent NewsTestyTesty maturalne

Historia test maturalny 2

W 31 r. p.n.e.  odbyła się bitwa pod Akcjum. Wskaż między kim a kim:
Które z poniższych prowincji nigdy nie weszły w skład Imperium Bizantyjskiego:
Ruryk założyciel dynastii Rurykowiczów na Rusi z pochodzenia był:
Jakim ziemiami władał Henryk I Brodaty:
Co to jest immunitet?
Które z poniższych twierdzeń pasują do Reformy Kluniackiej
Które z poniższych plemion zamieszkiwało Ameryki przed odkryciem Kolumba?
Jakie były przyczyny wybuchu Rewolucji Francuskiej?
Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe w stosunku do sentencji "Cuius regio, eius religio"
Które wydarzenia miały miejsca podczas Wiosny Ludów 1848 roku?
W jakich latach trwało Powstanie Chmielnickiego?
Na jakich tronach zasiadali Habsburgowie?
Prezentowany tu obraz to oczywiście "Rozstrzelanie powstańców madryckich" Francisco Goyi. Kim byli strzelający a kim byli rozstrzeliwani?
Question Image
Które z poniższych kolonii należały do Wielkiej Brytanii
Którzy z poniższych dowódców należeli do Białych w wojnie domowej w Rosji
Które z poniższych partii działały w XX-leciu międzywojennym
Kto z niżej wymienionych był prezydentem Polski?
Które miasta Polski weszły w skład ziem okupowanych przez Sowietów po 17 września 1939 roku?
Które z poniższych pytań weszły w skład referendum ludowego znanego pod hasłem 3xTAK
Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe w stosunku do Chin w pierwszej dekadzie po zakończeniu II Wojny Światowej
Sprawdź odpowiedź
Zobacz swój wynik