Bez kategorii

Czas pretérito indefinido

Wstęp do czasu pretérito indefinido

Czas pretérito indefinido to czas przeszły dokonany w języku hiszpańskim. Warto żebyście go znali, jeśli chcecie opowiedzieć o tym co się stało w przeszłości. Jest to odpowiednik czasu past simple w języku angielskim (tutaj może być odnośnik do artykułu o past simple).

Pretérito indefinido – kiedy się go wykorzystuje

 • Taki czas można wykorzystać kiedy chce się mówić o zdarzeniach z przeszłości, które już się skończyły i nie mają żadnej kontunuacji.
Juan y Maria trabajaron en Roma con coche. - Juan i Maria podrużowali do Rzymu samochodem.
 • czynności, która nastąpiła tylko raz i nigdy już się nie powtórzyła
Pablo diste el presento tu el amigo. - Pablo dał prezent swojemu koledze.

Odmiana czasowników regularnych

Poniżej przedstawiam typową odmianę czasowników w czasie pretérito indefinido. Dotyczy to tylko czasowników regularnych. Listę i odmianę najważniejszych czasowników nieregularnych znajdziesz w rozdziale niżej.

 -ar-er-ir
Yo -í
Tu -aste -iste-iste
El/ella/usted -ó -ió-ió
Nosotros -amos -imos-imos
Vosotros -asteis -isteis-isteis
Ellos/ustedes -aron -ieron-ieron

W tabelce powyżej są pokazane jedynie końcówki. Teraz przedstawię użycie odmiany na wybranych czasownikach regularnych:

DLA KOŃCÓWEK -AR

TRABAJAR
YOtrabajé
trabajaste
EL/ELLAtrabajó
NOSOTROStrabajamos
VOSOTROS tarbajasteis
ELLOS/ELLAS trabajaron

DLA KOŃCÓWEK -ER

 COMER 
 YO comí
 TU comiste
 EL/ELLA comió
 NOSOTROS comimos
 VOSOTROS comisteis
 ELLOS/ELLAS comieron

DLA KOŃCÓWEK -IR

 VIVIR 
 YOviví 
 TU viviste
 EL/ELLA/USTED vivió
 NOSOTROS/AS vivimos
 VOSOTROS/AS vivisteis
 ELLOS/ELLAS/USTEDES vivieron

Czasowniki nieregularne

Poznałeś już regularną odmianę czasowników. Super! Ale co, jeśli jakiś czasownik nie domienia się tak jak powyżej? Jak się odmienia w takim razie? Poniżej podaję Ci parę przykładów czasowników, które możesz wykorzystać w swojej pracy czy wypowiedzi. Warto się z nimi zapoznać jeśli nie chce się robić niepotrzebych błędów!

IR oraz SER

Zacznijmy od interesującego i mogącego sprawiać problemy przypadku. Oba te czasowniki są bardzo ciekawe, a w tekście mogą być mylące. Mimo że mają dwa różne znaczenia, to w czasie pretetiro indefinido ich odmiana jest dokładnie taka sama.

YOfui
TUfuiste
EL/ELLA/USTEDfue
NOSOTROS/ASfuimos
VOSOTROS/ASfuisteis
ELLOS/ELLAS/USTEDESfueron

Poniżej znajdziecie też inne czasowniki, które mogą być przydatne, a nie mają regularnej formy odmiany. Warto się z nimi zapoznać aby ułatwić sobie pisanie tekstów.

dar – dawać

di

 diste

 dio 

dimos

disteis

dieron

hacer – robić

hice

hiciste

hizo

hicimos

hicisteis

estar – znajdować się

estuve

estuviste

estuvo

estuvimos

estuvisteis

estuvieron

poder – móc/ być w stanie

pude

pudiste

pudo

pudioms

pudisteis

pudieron

poner – umieszczać

puse

pusiste

puso

pusimos

pusisteis

pusieron

decir – mówić

dije

dijiste

dijo

dijimos

dijisteis

dijeron

jugar – grać

jugué

jugaste

jugó

jugamos

jugasteis

jugaron

venir – przychodzić

vine

viniste

vino

vinimos

vinisteis

vinieron

Typowe słówka dla czasu pretérito indefinido

Jak rozpoznać nasz czas w tekście? Skąd wiemy gdzie go szukać? Pomóc Ci mogą podane poniżej słówka. Są one typowymi zwortami wykorzystywanymi w tym czasie.

 • ayer – wczoraj
 • la semana pasada – w zeszłym tygodniu
 • entonces – wtedy
 • hace una semana – tydzień temu
 • hace mucho tiempo – dawno temu
 • el 14 de marzo – 14 marca
 • el otro dia – innego dnia
 • aquel dia – tamtego dnia

Przykładowe teksty z użyciem tego czasu

Biografia

Przypatrz się tekstowi zaczerpniętemu ze znanej hiszpańskiej gazety. Widzisz czasowniki w preterito indefinido? Jesteś w stanie je wychaczyć? Postaraj się je policzyć i przetłumaczyć.

La vida y obra de Van Gogh vuelven a sorprender. El pintor trabajó en su último cuadro dos días antes de morir, a los 37 años, el 29 de julio de 1890. Titulado Raíces de árboles, recoge lo que había en una vuelta del camino que llevaba a la posada Auberge Ravoux, que alquiló en Auvers-sur-Oise, al norte de París. Wouter van der Veen, director científico del Instituto Van Gogh, abierto en la propia localidad francesa, ha descubierto ahora el lugar preciso del conjunto al revisar unas postales de la época, y asegura que Van Gogh no abrazó la abstracción en el lienzo.

El país

Link do artykułu w El-Pais

Sprawdź czy znalazłeś wszystkie czasowniki:

La vida y obra de Van Gogh vuelven a sorprender. El pintor trabajó en su último cuadro dos días antes de morir, a los 37 años, el 29 de julio de 1890. Titulado Raíces de árboles, recoge lo que había en una vuelta del camino que llevaba a la posada Auberge Ravoux, que alquiló en Auvers-sur-Oise, al norte de París. Wouter van der Veen, director científico del Instituto Van Gogh, abierto en la propia localidad francesa, ha descubierto ahora el lugar preciso del conjunto al revisar unas postales de la época, y asegura que Van Gogh no abrazó la abstracción en el lienzo.

Jest to jedna z możiwości wykorzystania tego czasu. Jak widzisz jest on powszechnie używany w języku hiszpańskim. Teraz jesteś już w stanie napisać swoją własną biografię.

A co jeśli chcesz opisać coś co prztyrafiło ci się w wakacje? Jakąś niesamowitą historię zapierającą dech w piersiach. Spójrz teraz na ten przykład w którym nauczysz się jak to zrobić:

Opis niezapomnianych wakacji

Zawsze warto napisać swoją pracę na początku w języku Polskim, ale zwracając uwagę na czasowniki które wykorzystujemy.

TEKST (trochę zmieniony, ale ten z egzaminu)

A co tobie przytrafiło się w te wakacje? Napisz swojąporywającą historię aby utrwalić sobie informacje!

Moje wyjście do muzeum

Podsumowanie informacji

 • Użycia
 • Odmiana reg.
 • Odmiana niereg.
 • W jakiego typu tekstach można użyć